Συνεδρίαση που πραγματοποιείται εξαμηνιαία στις 8 Αυγούστου για να αναλύσει την ανάπτυξη Ewen

August 8, 2019
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Συνεδρίαση που πραγματοποιείται εξαμηνιαία στις 8 Αυγούστου για να αναλύσει την ανάπτυξη Ewen

Στις 8 Αυγούστου, ο διευθυντής Ewen επραγματοποίησε μια εξαμηνιαία συνεδρίαση για να συζητήσει και να αναλύσει τους όρους των διάφορων τμημάτων.